Хіт сет - килими


CONO 05346A cream

CONO 05346A cream

Нема в наявності

440 грн/м2

CONO 05372B cream

CONO 05372B cream

Нема в наявності

330 грн/м2

Delta 1172 1 45544

Delta 1172 1 45544

Нема в наявності

252 грн/м2

Delta 1180 1 45544

Delta 1180 1 45544

Нема в наявності

364 грн/м2

Delta 1597 1 43254

Delta 1597 1 43254

Нема в наявності

364 грн/м2

Delta 3903 1 43255

Delta 3903 1 43255

Нема в наявності

180 грн/м2

Delta 8020 1 45511

Delta 8020 1 45511

Нема в наявності

360 грн/м2

Delta 8222 1 43255

Delta 8222 1 43255

Нема в наявності

250 грн/м2

Delta 8756 1 43255

Delta 8756 1 43255

Нема в наявності

360 грн/м2

Delta R 8815 1 43044

Delta R 8815 1 43044

Нема в наявності

252 грн/м2

FANTASIA 90819 Black/Beige

FANTASIA 90819 Black/Beige

Нема в наявності

328 грн/м2

FANTASIA 90819 Black/Blue

FANTASIA 90819 Black/Blue

Нема в наявності

410 грн/м2

FANTASIA 90819 Black/Grey

FANTASIA 90819 Black/Grey

Нема в наявності

410 грн/м2

FANTASIA 90819 Black/Orange

FANTASIA 90819 Black/Orange

Нема в наявності

328 грн/м2

FANTASIA 90819 Black/Purple

FANTASIA 90819 Black/Purple

Нема в наявності

328 грн/м2

FINO 04905A beige

FINO 04905A beige

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 04905A L.BEIGE

FINO 04905A L.BEIGE

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 05435A White

FINO 05435A White

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 06815A Cream

FINO 06815A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07002A Cream

FINO 07002A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07002A L.BEIGE

FINO 07002A L.BEIGE

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07002A L.Beige

FINO 07002A L.Beige

Нема в наявності

1 260 грн/м2

FINO 07004A Cream

FINO 07004A Cream

Нема в наявності

1 680 грн/м2

FINO 07009A Cream

FINO 07009A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07009A Cream

FINO 07009A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07013A Cream

FINO 07013A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07014A Cream

FINO 07014A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07014A Cream

FINO 07014A Cream

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 07014A Cream

FINO 07014A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07014A L.BEIGE

FINO 07014A L.BEIGE

Нема в наявності

1 260 грн/м2

FINO 07014A L.BEIGE

FINO 07014A L.BEIGE

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 07015A cream

FINO 07015A cream

Нема в наявності

1 680 грн/м2

FINO 07544A Cream

FINO 07544A Cream

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 08884A L.BEIGE

FINO 08884A L.BEIGE

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 08884A L.BEIGE

FINO 08884A L.BEIGE

Нема в наявності

1 200 грн/м2

FINO 08885A Cream

FINO 08885A Cream

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 08894A Cream

FINO 08894A Cream

Нема в наявності

1 260 грн/м2

FINO 08896A Cream

FINO 08896A Cream

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 08896A cream

FINO 08896A cream

Нема в наявності

882 грн/м2

FINO 08896A Cream

FINO 08896A Cream

Нема в наявності

1 260 грн/м2

IMPERIA 5816A D.Red/Ivory

IMPERIA 5816A D.Red/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA 5816A D.Red/Ivory

IMPERIA 5816A D.Red/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA 8319A Ivory/Ivory

IMPERIA 8319A Ivory/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA 8319A Ivory/Ivory

IMPERIA 8319A Ivory/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA 8319A Rose/Ivory

IMPERIA 8319A Rose/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA 8356A D.Red/D.Red

IMPERIA 8356A D.Red/D.Red

Нема в наявності

605 грн/м2

IMPERIA 8356A D.Red/D.Red

IMPERIA 8356A D.Red/D.Red

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA 8357A D.Red/Ivory

IMPERIA 8357A D.Red/Ivory

Нема в наявності

680 грн/м2

IMPERIA 8357A Green/Ivory

IMPERIA 8357A Green/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA J217A Black/Ivory

IMPERIA J217A Black/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA J217A Green/Ivory

IMPERIA J217A Green/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA J217A Green/Ivory

IMPERIA J217A Green/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA J217A Ivory/Black

IMPERIA J217A Ivory/Black

Нема в наявності

500 грн/м2

IMPERIA J217A Ivory/Black

IMPERIA J217A Ivory/Black

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA X209A D.Red/Ivory

IMPERIA X209A D.Red/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA X209A Green/Ivory

IMPERIA X209A Green/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIA X209A Green/Ivory

IMPERIA X209A Green/Ivory

Нема в наявності

500 грн/м2

IMPERIA X209A Ivory/Ivory

IMPERIA X209A Ivory/Ivory

Нема в наявності

667 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 3381 Cream/Cream

IMPERIAL KAHVA 3381 Cream/Cream

Нема в наявності

428 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 3382 Cream/Cream

IMPERIAL KAHVA 3382 Cream/Cream

Нема в наявності

428 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 4415 White/Cream

IMPERIAL KAHVA 4415 White/Cream

Нема в наявності

428 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 5302 Cream/Beige

IMPERIAL KAHVA 5302 Cream/Beige

Нема в наявності

420 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 5323 White/Mustard

IMPERIAL KAHVA 5323 White/Mustard

Нема в наявності

428 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 5331 White/Choco

IMPERIAL KAHVA 5331 White/Choco

Нема в наявності

428 грн/м2

IMPERIAL KAHVA 5350 Cream/Beige

IMPERIAL KAHVA 5350 Cream/Beige

Нема в наявності

250 грн/м2

LEGRAND 2177 Cream/Beige

LEGRAND 2177 Cream/Beige

Нема в наявності

600 грн/м2

LEGRAND 2197 Cream/Beige

LEGRAND 2197 Cream/Beige

Нема в наявності

600 грн/м2

LEGRAND 2199 Coffee/Beige

LEGRAND 2199 Coffee/Beige

Нема в наявності

600 грн/м2

LEGRAND 5575 Cream/Beige

LEGRAND 5575 Cream/Beige

Нема в наявності

600 грн/м2

LEVADO 03790A Ivory/L.Beige

LEVADO 03790A Ivory/L.Beige

Нема в наявності

720 грн/м2

LEVADO 03913A Brown/Visone

LEVADO 03913A Brown/Visone

Нема в наявності

540 грн/м2

LEVADO 03914A L.Beige/Ivory

LEVADO 03914A L.Beige/Ivory

Нема в наявності

540 грн/м2

LINDO 03883A Beige

LINDO 03883A Beige

Нема в наявності

600 грн/м2

LINDO 03886A Beige

LINDO 03886A Beige

Нема в наявності

672 грн/м2

LINDO 04368A D.BEIGE

LINDO 04368A D.BEIGE

Нема в наявності

672 грн/м2

LINDO 04709A D.BEIGE

LINDO 04709A D.BEIGE

Нема в наявності

400 грн/м2

LINDO 04831A D.BEIGE

LINDO 04831A D.BEIGE

Нема в наявності

400 грн/м2

LINDO 04921A D.BEIGE

LINDO 04921A D.BEIGE

Нема в наявності

400 грн/м2

LINDO 04926A D.BEIGE

LINDO 04926A D.BEIGE

Нема в наявності

400 грн/м2

PASSION 3853A Brown/Dark Yellow

PASSION 3853A Brown/Dark Yellow

Нема в наявності

350 грн/м2

PASSION 3854A Yellow/Cream

PASSION 3854A Yellow/Cream

Нема в наявності

382 грн/м2

PASSION 3855A Blue/Blue

PASSION 3855A Blue/Blue

Нема в наявності

546 грн/м2

PASSION 3856A Brown/Beige

PASSION 3856A Brown/Beige

Нема в наявності

350 грн/м2

PASSION 3858B Cream/Dark Yellow

PASSION 3858B Cream/Dark Yellow

Нема в наявності

382 грн/м2

PASSION 3860A Dark Yellow/Beige

PASSION 3860A Dark Yellow/Beige

Нема в наявності

438 грн/м2

PASSION 3860C Grey/Beige

PASSION 3860C Grey/Beige

Нема в наявності

382 грн/м2

PASSION 3860D Grey/Beige

PASSION 3860D Grey/Beige

Нема в наявності

546 грн/м2

PASSION 3862A Grey/Beige

PASSION 3862A Grey/Beige

Нема в наявності

438 грн/м2

PASSION 3862C Cream/Beige

PASSION 3862C Cream/Beige

Нема в наявності

350 грн/м2

RICO 08158A Beige

RICO 08158A Beige

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08158A Beige

RICO 08158A Beige

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08158A L.Grey

RICO 08158A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08158A L.Grey

RICO 08158A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08787A L.Grey

RICO 08787A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08787A L.Grey

RICO 08787A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08898A Cream

RICO 08898A Cream

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08899A Cream

RICO 08899A Cream

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08899A L.Grey

RICO 08899A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08905A L.Grey

RICO 08905A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08908A Cream

RICO 08908A Cream

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 08908A L.Grey

RICO 08908A L.Grey

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 0A225B L.Beige

RICO 0A225B L.Beige

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 0A230A Cream

RICO 0A230A Cream

Нема в наявності

720 грн/м2

RICO 0A231B Beige

RICO 0A231B Beige

Нема в наявності

720 грн/м2

ROSE 1760A L.PINK/L.PINK

ROSE 1760A L.PINK/L.PINK

Нема в наявності

125 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2117A Beige/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 2117A Beige/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2117A Red/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 2117A Red/Cream

Нема в наявності

630 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Cream

Нема в наявності

630 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Cream

Нема в наявності

630 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Rose

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Rose

Нема в наявності

630 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Rose

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Rose

Нема в наявності

630 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Rose

ROYAL ESFAHAN-1 2222A Cream/Rose

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 3046A Brown/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 3046A Brown/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 3046A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 3046A Cream/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 3046A Green/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 3046A Green/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 3403A Cream/Brown

ROYAL ESFAHAN-1 3403A Cream/Brown

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1 3403A Green/Cream

ROYAL ESFAHAN-1 3403A Green/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 1974A Cream/Red

ROYAL ESFAHAN-1.5 1974A Cream/Red

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Cream/Red

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Cream/Red

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Cream/Red

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Cream/Red

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Cream/Red

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Cream/Red

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Green/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Green/Cream

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Green/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Green/Cream

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Green/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 2194B Green/Cream

Нема в наявності

680 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2210D Blue/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 2210D Blue/Cream

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2602A Cream/Brown

ROYAL ESFAHAN-1.5 2602A Cream/Brown

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2878A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 2878A Cream/Cream

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2879A Cream/Blue

ROYAL ESFAHAN-1.5 2879A Cream/Blue

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2879A Cream/Brown

ROYAL ESFAHAN-1.5 2879A Cream/Brown

Нема в наявності

680 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2915H Cream/Brown

ROYAL ESFAHAN-1.5 2915H Cream/Brown

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2915H Cream/Brown

ROYAL ESFAHAN-1.5 2915H Cream/Brown

Нема в наявності

680 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 2915H Cream/Brown

ROYAL ESFAHAN-1.5 2915H Cream/Brown

Нема в наявності

680 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 3444A Cream/Red

ROYAL ESFAHAN-1.5 3444A Cream/Red

Нема в наявності

1 000 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 3444A Red/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 3444A Red/Cream

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 3531A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 3531A Cream/Cream

Нема в наявності

680 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 3531A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 3531A Cream/Cream

Нема в наявності

756 грн/м2

ROYAL ESFAHAN-1.5 3531A Cream/Cream

ROYAL ESFAHAN-1.5 3531A Cream/Cream

Нема в наявності

756 грн/м2

SHAHRIAR 2914B Cream/Navy

SHAHRIAR 2914B Cream/Navy

Нема в наявності

1 134 грн/м2

SHAHRIAR 2914B Cream/Navy

SHAHRIAR 2914B Cream/Navy

Нема в наявності

1 134 грн/м2

Показано з 141 по 280 із 437 (всього 4 сторінок)
Килими хіт сет

Килим хіт сет- Справжній помічник у створенні затишку та комфорту. Він є одним із найпопулярніших варіантів, коли заходить мова про синтетичні килими. Його головною перевагою є довгий термін служби, міцність, практичність та якість. Цінова політика на такі вироби є більш ніж доступною, що дає можливість часто його оновлювати.

Особливості моделі

Хіт сет є килимами з поліпропілену, які виходять з нафтових залишків. Модель має специфічну технологію виготовлення:

·         за допомогою спеціального обладнання, екструдер, відбувається процес розм'якшення гранул;

·         наступним кроком додається необхідна кількість барвника;

·         за допомогою спеціальних фільтрів створюється об'ємна нитка;

·         нитка обов'язково проходить розтяжку – багато разів скручується навколо осі, завдяки чому отримує унікальні властивості;

·         потім нитка нагрівається під впливом високої температури;

·         для підвищення якості готового виробу нитки обробляються антисептичними та антигрязевими складами.

Килим з пропілену має вигляд натурального, але має більш доступну вартість.

Перевагиполіпропіленових килимів

Створюючи вдома затишок, хочеться вибирати тільки якісні та найкращі елементи інтер'єру. Хіт сет заслуговують на увагу клієнтів за рахунок:

·         великий асортимент кольорів;

·         килимки термостійкі;

·         гіпоалергенність;

·         стійкість до утворення грибків та розмноження мікробів;

·         килим має приємний на дотик матеріал;

·         швидко сохне;

·         легкість у догляді;

·         легкий;

·         не вигоряє під прямим сонячним промінням;

·         високі антистатичні показники.

Завдяки своїм перевагам виріб може застосовуватись у будь-яких приміщеннях, включаючи ванні кімнати, вітальні та дитячі.

Килим із пропілену можна купити в інтернет-магазині Ratio. На сайті представлений широкий асортимент для покриття для підлоги за вигідними цінами. Магазин працює з найкращими виробниками, які виготовляють свою продукцію згідно з усіма стандартами якості та мають необхідні сертифікати.

Замовити товар можна на сайті Ratio, швидко знайшовши потрібний товар за допомогою каталогу. Обробка замовлення не триватиме багато часу і найближчим часом співробітники компанії докладуть усіх зусиль для оперативної доставки товару за вказаною адресою.Top